Nội dung phim

Ray Garrison, một người lính Slain, được tái tạo với siêu năng lực.