Nội dung phim

Một Hoàng tử Pindari đến Anh để học các chiến thuật quân sự để có thể trả thù cho người dân của mình, nhưng khi ở đó, anh ta đã yêu.