Nội dung phim

King Chai ( Roger Kwok ) là người cai trị kém cỏi của Qi , một quốc gia được bao quanh bởi các nước láng giềng lớn hơn và bị bao vây bởi các mối đe dọa tiềm ẩn bên trong và bên ngoài. Các linh hồn hộ mệnh của nước Tề đến trợ giúp Tề và Vua Chai bằng cách sắp xếp để Chung Mo Yim ( Fala Chen ) trở thành Nữ hoàng của nước Tề. Chung Mo Yim thông thạo ma thuật, võ thuật và sử dụng mưu kế, tuy nhiên cô sinh ra với một vết bớt nổi bật trên mặt và King Chai thấy cô xấu xí. Các đối thủ của Tề lần lượt sắp xếp để Vua Chai say mê Ha Ying Chun ( Sharon Chan ). King Chai lấy cả Chung Mo Yim và Ha Ying Chun làm đồng vợ, Chung Mo Yim trở thành Hoàng hậu Đông Cung và Ha Ying Chun trở thành Hoàng hậu Tây Cung.

Mặc dù Ha Ying Chun ngây thơ và tốt bụng bị kẻ thù của Qi xúi giục và tất cả những nỗ lực của King Chai để làm hài lòng cô dẫn đến thảm họa này đến thảm họa khác, nhưng những vấn đề mà chỉ Chung Mo Yim mới có thể xoa dịu và khắc phục. Mặc dù ban đầu cô chỉ kết hôn với King Chai vì nghĩa vụ với người dân và đất nước Tề, nhưng Chung Mo Yim lại mong muốn trở thành người giải quyết vấn đề của King Chai và chỉ là một người vợ trên danh nghĩa.