Nội dung phim

Dưới sự theo dõi sát sao của đặc vụ liên bang, Beth, Ruby và Annie cân nhắc về những được, mất đến từ việc làm của mình – trong khi Dean và Stan cũng như vậy.