Nội dung phim

Một nhóm thanh thiếu niên ngây thơ âm mưu sát hại một người bạn chung, người có thái độ hung hăng đã chứng tỏ quá nhiều.