Nội dung phim

Dân vùng núi đã quay lại thị trấn! Những kẻ man di, máu lạnh ăn thịt người được biết tới với cái tên Ba Ngón, Một Mắt và Răng Cưa (trong phần 4) cũng quay lại. Lần này thị trấn nhỏ Fairlake, Tây Virginia trở thành khu “vui chơi” của chúng trong đêm Halloween…