Nội dung phim

Khi nhà Rose sắp lấy lại được quá khứ huy hoàng cũng là lúc giấc mơ rời khỏi Schitt’s Creek bắt đầu không còn hấp dẫn như trước.