Nội dung phim

Con người trong một phát xít, chiến tranh tiền lương trong tương lai của quân phiệt với những con bọ ngoài hành tinh khổng lồ.