Nội dung phim

Cuộc sống tuổi thơ của thiên tài nhí Sheldon Cooper, sau này được thấy trong Lý thuyết Big Bang.