Nội dung phim

Câu chuyện về hai người quay ngược thời gian để bảo vệ những người thân yêu của mình.