Nội dung phim

Chứng kiến ngày mà cả thể giới bỗng im lặng.